Årsmøte og sommeravslutning for BKM Tønsberg

Sommeravslutning med inspirerende innslag. Foto: BKM Tønsberg

I juni avholder lokalmenighetene sine ordinære årsmøter, der årsregnskapene godkjennes og andre saker som er viktige for fellesskapet behandles og stemmes over. BKM Tønsberg er en av menighetene som avholdt sitt årsmøte forrige uke.

I Tønsberg ble årsmøtet etterfulgt av online sommeravslutning. Innkalling med agenda ble sendt ut i god tid før møtet, slik at alle medlemmene hadde mulighet til å stille spørsmål til innholdet i forkant.  

Et godt forberedt styre loset medlemmene gjennom årsmøtet. Lokalmenighetens økonomi er solid, og både årsregnskap og revidert budsjett ble godkjent.

Videre fikk medlemmene en kort status om styrets øvrige arbeid.  Det er satt ned en gruppe som skal jobbe med å utarbeide en ny langtidsplan for BKM Tønsberg. Gruppen representerer forskjellige deler av menigheten, og skal blant annet se på økonomi, medlemsutvikling og arealplanlegging. Planen skal revideres hvert 2. til 4. år, og vil bli et styringsdokument for hvordan menighetslivet, aktiviteter og ulike fasiliteter kan utvikles videre. Målet er å ha en første versjon klar i løpet av 2021.

Endringer av lokalmenighetens vedtekter

I møtet ble det også vedtatt enstemmig nye prosessregler for årsmøte i tråd med de endrede standardvedtektene for norske lokalmenigheter, som tidligere er vedtatt av BCCs representantskap. Bakgrunnen for dette er at dagens vedtekter ikke har vært oppdatert på flere år, og blant annet hadde behov for bedre prosessregler for gjennomføring av årsmøter.

I løpet av juni måned skal alle de norske lokalmenighetene stemme over de samme endringene, som skal sikre at årsmøtebeslutninger følger grundige og gode prosesser, der deltakernes medbestemmelsesrett blir ivaretatt. Blant annet formaliseres det at deltakerne skal ha møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet, og det innføres formelle krav til både forberedelse og gjennomføring av møtet. Disse skal sikre at deltakerne får god informasjon om alle sakene som skal behandles.

Online sommerfest i barnas tegn

I lokalmenigheten Tønsberg ble årsmøtet avsluttet med online sommeravslutning for hele menigheten. I forkant av årsmøtet ble medlemmene oppfordret til å invitere et begrenset antall venner hjem og fortsette festen sammen.

På planen sto både trosoppbyggelse, sang og musikk og mange engasjerende innslag for barna.

Flere samlet seg i små grupper etter årsmøtet, for å se på sommerfesten sammen. Foto: BKM Tønsberg

-Under sommerfesten var barne- og ungdomsarbeidet i fokus. I tillegg til innhold direkte rettet mot barna, hadde vi også panelsamtaler hvor tema var søndagsskolearbeidet, og om planer for oppussing av areal til søndagsskolen, sier styreleder i BKM Tønsberg, Gro Weissgerber Gjøsund.

Hun forteller at de i BKM Tønsberg nå lanserer en aksjon med tema barn og unge, for å kunne realisere investeringer på kort tid dersom ønskelig.

Det er en økt satsning på søndagsskolearbeidet i BCC sentralt, hvor det investeres i medieproduksjon for å møte barna der de er, på digitale plattformer. I barndommen legges fundamentet for resten av livet, og målet er å lage verdens beste tilbud til barna, som både fenger og engasjerer, slik at barna kan få Jesus som sin kjæreste venn for resten av livet. Denne satsningen ønsker BKM Tønsberg å være med på.

Nye planer for søndagsskolearbeidet var tema i en panelsamtale under sendingen. Foto: BKM Tønsberg.

-Gleder oss til å møtes igjen uten koronorestriksjoner

Et annet aktuelt tema var hva medlemmene kan forvente for andre halvår av 2021 av samlinger og arrangementer.

-Nå gleder vi oss til vi snart kan samles igjen uten koronarestriksjoner, og til en tid med videre fokus på arbeid for barn og unge, sier Gro Weissgerber Gjøsund.

Under den digitale sommerfesten var barna i fokus. Nå gleder hele menigheten seg til å kunne samles igjen uten koronarestriksjoner. Foto: BKM Tønsberg