Om BCC (Smiths venner)

Bilde: arrangement på Brunstad, fra salen

BCC Tønsberg er en del av det internasjonale, kristne trossamfunnet som i dag kalles BCC. Fellesskapet oppsto i Norge i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i 1898, og er et resultat av hans liv og virke. I dag har trossamfunnet 19 lokale menigheter og rundt 8.800 registrerte medlemmer i Norge. BCC fungerer som sentralforening for disse.

Lokalmenighetene og BCC

I likhet med de andre lokalmenighetene er BCC Tønsberg organisert som en selvstendig forening, med egen ledelse og økonomi. På verdensbasis er det lokale menigheter i mer enn 50 land og alle verdensdeler som deler det samme trosgrunnlaget, og

Navnet Brunstad er hentet fra det som har vært trossamfunnets faste samlingssted i over 60 år, og ligger i Vestfold i Norge. Det internasjonale aspektet gjorde at representantskapet i 2009 besluttet at sentralforeningens navn skulle endres til Brunstad Christian Church.

Hvor kommer tilnavnet «Smiths venner» fra?

I det norske samfunnet har BCC og medlemmene ofte blitt omtalt som «Smiths venner», etter vår grunnlegger Johan O. Smith. Dette har aldri vært vårt navn, eller noe som har vært ønsket fra vår side. Smith selv ønsket heller ikke at hans navn skulle bli brukt på menigheten.  Les mer om hvordan tilnavnet Smiths venner ble til her: Smiths venner, sa du? 

Bilde: Siden begynnelsen av 1900-tallet har BCC utviklet seg fra en liten, uorganisert venneflokk til kristent trossamfunn med lokalmenigheter i 54 land.

Hvor finner jeg mer informasjon om BCC?

Du kan lese mer om Brunstad Christian Church her:

BCC i media


Les mer om BCC Tønsberg.