Frivillighet

I BKM Tønsberg har vi en god dugnadskultur gjennom mange generasjoner, og det er viktig for oss å slutte opp om frivilligheten. Dette er en bærebjelke for all vår virksomhet. 

Alt menighetsarbeid utføres derfor av medlemmene som frivillig innsats. Som en del av fellesskapet er det naturlig for de fleste medlemmene å bidra.

Medlemmene bidrar med frivillig innsats innen blant annet:

  • Kristen forkynnelse
  • Søndagsskole
  • Barne- og ungdomsaktiviteter
  • Fester og arrangementer
  • Mentorarbeid
  • Sang og musikk
  • Medieproduksjon