Om BCC Tønsberg

BCC Tønsberg er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, BCC. Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord og forkynnelsen av den er vår hovedvirksomhet. Menigheten er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) sto for. Han forkynte syndsforlatelse ved tro alene og en personlig utvikling i kristenlivet som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydighet. Smiths store kjærlighet og omsorg for barn og unge var helt eksemplarisk og danner grunnlaget for det spesielle fokuset menig heten har på virksomheten for sine yngre medlemmer.

Trosoppbyggelse og samlinger

Søndagsmøte

BCC Tønsberg har fellessamlinger på menighetsstedet Jarlsberg omtrent hver søndag. Mange velger å bli igjen etter møtene, og bruker dagen på trivsel og fellesskap. Det er ofte bespisning og aktiviteter for barn og unge.

På møtene er det ingen fastsatte regler som styrer. Det er frihet til å delta med vitnesbyrd, bønn, sang og musikk. Mange medlemmer, uavhengig av alder og kjønn, tar på seg ansvar og oppgaver i forbindelse med menighetens trosoppbyggelse, ut ifra interesser, evner og ressurser. Alle disse aktivitetene skaper mye trivsel og samhold blant medlemmene, og bidrar til å knytte sterke bånd mellom dem.

Arrangementer og markeringer

BCC Tønsberg feirer alle offentlige høytider, og arrangerer ofte sammenkomster og fest i forbindelse med dette. Menighetens forstander har vigselsrett, og avholder vielser og brylluper, BCC Tønsberg forretter også i begravelser.


Barneaktiviteter

Torsdagsbarnehagen

For foreldre med barn under skolealder er det anledning til ta med barna til torsdagsbarnehagen på Jarlsberg en gang i uken. Barnehagen drives på frivillig basis og er åpen fra 10:00 til 15:00. Det blir i all hovedsak lagt opp til fri lek for barna, og sosialt samvær for de voksne. Barna blir godt kjent, og de lærer å vise hensyn og ta vare på hverandre.

Søndagsskole

Søndagskolen arrangeres for barn mellom tre og tolv år, samtidig som det ukentlige søndagsmøtet. Barna er delt opp i to aldersbestemte grupper, der innholdet er tilpasset gruppene. På søndagskolen lærer barna om nestekjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet og medmenneskelighet. Aktuelle problemstillinger som berører barn, som mobbing, vennskap, empati og respekt, blir også tatt med. Etterpå blir det organisert forskjellige aktiviteter for barna.


Ungdomsaktiviteter

Ungdomsmøte

Hver fredag er det et oppbyggelsesmøte for unge mellom tretten og trettiseks år. Her blir Bibelens verdifulle råd og hjelp tatt opp, og alle har frihet til å bidra med det de ønsker. Etter møtet er det sosialisering, lett servering og forskjellige aktiviteter for ungdommene.

Trosopplæring for femtenåringer

BCC Tønsberg tilbyr trosopplæring til ungdom i niendeklasse hvert år. I 2015 var det femten ungdommer som ønsket å delta på undervisning en gang i uken, hvor de lærte om BCCs trosgrunnlag og historie. Ungdommene får anledning til å bidra aktivt med i opplæringen gjennom samtaler og dialog. Her blir den enkelte møtt med respekt og forståelse av erfarne ledere som er sikker i sin tro. Avslutningen på undervisningen markeres med en stor fest i mai, der de unge blir feiret av hele menigheten i BCC Tønsberg.

U-18 for ungdom mellom 13 og 18 år

U-18 er en aktivitet for ungdom under atten år. Her tilrettelegger BCC Tønsberg for forskjellige lette praktiske gjøremål for unge som ønsker å arbeide. Oppmøte er helt frivillig, og oppgavene har bestått av bilvask, dekkskifte, vedlikeholdsarbeid av menighetsstedet, vedproduksjon, barnepass, åpen kafé og lignende. På grunn av trivsel og arbeidsglede i teamet, er tiltaket veldig populært, og ungdommen møter opp gang på gang. Dette er også motivasjonsarbeid, hvor de som deltar får en tur eller en happening som premie.


Andre fritidstilbud tilknyttet BCC Tønsberg

BCC Tønsberg samarbeider tett med foreningene Aktivitetsklubben, Xercize og Brunstad ungdomsklubb, som tilbyr ulike fritidsaktiviteter for barn og unge.

Aktivitetsklubben

Hver tirsdag organiseres aktivitetsklubben for barn mellom åtte og tretten år, der inndelingen foregår etter klassetrinn. Aktivitetstilbudene er mange, og barna har mulighet til å være med på lek, sport, underholdning, friluftsliv og lignende. Formålet er å gi barn og ungdom mulighet til å drive med forskjellige aktiviteter ut i fra ønske og behov, innenfor gode og trygge rammer.

Xercize

Xercize er en frivillig kristen forening som er vinklet mot sportsinteresserte barn og unge mellom åtte og tjuetre år. I Tønsberg er det opprettet flere lokallag for å samle barn og unge som ønsker å drive med sin aktivitet i et trygt og trivelig fellesskap som er bygd på kristne verdier. Per 2015 er fotball og hockey de største lokallagene i Tønsberg.

Brunstad ungdomsklubb

Brunstad ungdomsklubb (BUK) er en overordnet organisasjon for foreninger som tilbyr andre aktiviteter enn sport. I Tønsberg tilbys det for eksempel baking og mediegruppe for ungdom mellom tretten og tjuetre år.

Senioraktiviteter

Seniortreff

Ca. en gang i måneden arrangeres seniortreff på Jarlsberg for de eldre. Samlingen starter med oppbyggelse, før et godt måltid blir servert. Etterfulgt av artige underholdningsinnslag som sang, musikk og konkurranser. Samværene bidrar til at seniorene kan oppmuntre hverandre til å være med i menighetens arbeid, og ikke minst gjennom forbønn for barn og unge.

Seniorene har muligheten til å være med på ulike turer i regi av BCC Tønsberg, andre ganger inviterer seniorene andre eldre medlemmer tilknyttet menigheter i BCC. Her opplever de eldre mye hygge og glede, og sterke bånd knyttes på tvers av menighetene.

Praktisk informasjon

Les ordensreglene for BCC Tønsberg her.