Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC)

Et bærekraftig fellesskap med tro for fremtiden

Om oss

BKM Tønsberg er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian Church (BCC). Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord og forkynnelsen av den er vår hovedvirksomhet.

Frivillighet

I BKM Tønsberg har vi en god dugnadskultur gjennom mange generasjoner, og det er viktig for oss å slutte opp om frivilligheten. Dette er en bærebjelke for all vår virksomhet.

Økonomi

Som i de aller fleste andre kristne organisasjoner, er vår menighet finansiert ved gaver og drevet av frivillige. Hva den enkelte bidrar med varierer, og er avhengig av hva de selv ønsker å gi.

Nyheter

Reportasjer

Trosopplæring for de unge

I BKM (Brunstad Kristelige Menighet) gis det hvert år trosopplæring for de unge. For å markere at opplæringsåret var avsluttet, ble det i september arrangert en fin og verdig fest for de unge på Jarlsberg konferansesenter.

Les mer »
Reportasjer

BKM Tønsberg online

Onlinesending fra Jarlsberg konferansesenter. Siden Norge stengte ned i midten av mars på grunn av Corona-epidemien og begrenset mulighetene for å møtes, har BCC sentralt

Les mer »